English to Vietnamese translating specialist/pro English ...- cây thuốc phiện chất lỏng ô tô làm mát không khí nhà sản xuất ,(Translator Profile - Thanh Ha Ngo) Translation services in Vietnamese to English (Computers: Software and other fields.)English to Vietnamese translating specialist/pro English ...(Translator Profile - Thanh Ha Ngo) Translation services in Vietnamese to English (Computers: Software and other fields.)