Cosmetology Examination 1 Flashcards | Quizlet- độ đàn hồi của chất khử trùng tay là 0,4 phần trăm. Giá hiện tại của chất khử trùng là 5 phần trăm chính phủ tăng việc sử dụng chất khử trùng 20 ,Start studying Cosmetology Examination 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.